Ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες (και μέσω ZOOM, SKYPE, VIBER)

Οικογενειακές συμβουλευτικές συνεδρίες

Συμβουλευτική εφήβων και νέων

Συμβουλευτική γονέων

Σεμινάρια

Ομάδες ενδυνάμωσης γυναικών (support groups)

Συμβουλευτικές συνεδρίες χαμηλού κόστους (οι συνεδρίες είναι συγκεκριμένες σε αριθμό και διάρκεια και το κόστος εξαρτάται απο την οικονομική δυνατότητα του κάθε θεραπευόμενου)